תואר – חומרים פלסטיים
מתמחה ביבוא ושיווק חומרי גלם
חדשים וממוחזרים לתעשיית הפלסטיק

Toar – Plastic Raw Materials
 Is a leading Israeli importer and reseller
 of raw materials for plastic industry
© כל הזכויות שמורות תואר - חומרים פלסטיים בע''מ - All Right Reserved - Toar - Plastic Raw Materials Ltd. 2011 © טל': 03-9500088  toar@toarplast.co.il :אימייל
Designed & Powered by Enrico & Nurit Attas